• طراحی اتصالات فلنجی
  مشاهده محصول

  طراحی اتصالات فلنجی

      طراحی اتصالات فلنجی Flanged Fitting اتصالات فلنجی در سیستم های آبرسانی مورد استفاده قرار می گیرد . اتصالات چدنی معمولا بصورت فلنج دار بوده و جهت اتصال لوله های چدنی ، شیرآلات چدنی […]

 • فروش اتصالات چدنی
  مشاهده محصول

  فروش اتصالات چدنی

      فروش اتصالات چدنی Cast Iron Fitting فروش اتصالات چدنی در سیستم های آبرسانی مورد استفاده قرار می گیرد . اتصالات چدنی معمولا بصورت فلنج دار بوده و جهت اتصال لوله های چدنی ، […]

 • فروشنده اتصالات چدنی
  مشاهده محصول

  فروشنده اتصالات چدنی

      فروشنده اتصالات چدنی Cast Iron Fitting اتصالات چدنی در سیستم های آبرسانی مورد استفاده قرار می گیرد . اتصالات چدنی معمولا بصورت فلنج دار بوده و جهت اتصال لوله های چدنی ، شیرآلات […]

 • قیمت اتصالات چدنی
  مشاهده محصول

  قیمت اتصالات چدنی

      قیمت اتصالات چدنی Cast Iron Fitting اتصالات چدنی در سیستم های آبرسانی مورد استفاده قرار می گیرد . اتصالات چدنی معمولا بصورت فلنج دار بوده و جهت اتصال لوله های چدنی ، شیرآلات […]

 • قیمت تبدیل چدنی
  مشاهده محصول

  قیمت تبدیل چدنی

    قیمت تبدیل چدنی Cast Iron Reducer تبدیل چدنی در سیستم های آبرسانی مورد استفاده قرار می گیرد . تبدیل چدنی معمولا بصورت فلنج دار بوده و جهت اتصال لوله های چدنی ، شیرآلات چدنی […]

 • کاتالوگ اتصالات چدنی
  مشاهده محصول

  کاتالوگ اتصالات چدنی

      کاتالوگ اتصالات چدنی Cast Iron Fitting اتصالات چدنی در سیستم های آبرسانی مورد استفاده قرار می گیرد . اتصالات چدنی معمولا بصورت فلنج دار بوده و جهت اتصال لوله های چدنی ، شیرآلات […]

 • لوله چدنی
  مشاهده محصول

  لوله چدنی

      لوله چدنی Cast Iron Pipe لوله چدنی در سیستم های آبرسانی مورد استفاده قرار می گیرد . لوله چدنی معمولا بصورت فلنج دار بوده و جهت اتصال لوله های چدنی ، شیرآلات چدنی […]

 • لوله و اتصالات اتصالات چدنی
  مشاهده محصول

  لوله و اتصالات اتصالات چدنی

      لوله و اتصالات اتصالات چدنی Cast Iron Pipe & Fitting لوله و اتصالات چدنی در سیستم های آبرسانی مورد استفاده قرار می گیرد . لوله و اتصالات چدنی معمولا بصورت فلنج دار بوده […]